Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny
w Lublinie

Inspektor farmaceutyczny

utworzone przez | cze 17, 2020

image_pdfimage_print

Informacje


Symbol ofertyOgłoszenie nr 2/2020
JednostkaWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
Data ogłoszenia13.08.2020
Termin składania dokumentów24.08.2020
Wymagane wykształceniewyższe farmaceutyczne
Wymagania związane ze stanowiskiem:co najmniej 5 lat zgodnie z kierunkiem wykształcenia
Zakres obowiązkówkontrolowanie działalności jednostek prowadzących obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,  pobieranie do badań prób produktów leczniczych i wyrobów medycznych, nadzorowanie obrotu, jakości, przechowywania, zabezpieczenia i transportu środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu, opracowywanie materiałów pokontrolnych oraz prowadzenie spraw wynikających z działalności kontrolnej, przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych.
Wymagane dokumenty– CV i list motywacyjny, – kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, – kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy – oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, – oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, – oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. – oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
Warunki pracy– praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie, na I piętrze, z dostępem do windy osobowej, – brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. – praca wiąże się z codzienną obsługą komputera przez co najmniej z połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych. – wykonywanie zadań poza siedzibą urzędu związane jest z przeprowadzaniem kontroli na terenie Lublina i województwa lubelskiego, – kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu i związany z tym stres.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostcejest niższy niż 6%
Miejsce składania dokumentów– dokumenty należy złożyć do: 24-08-2020 – decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu – miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacjiKrzysztof Szantyka
Data wytworzenia informacji17.06.2020
Osoba wprowadzająca informacjęKrzysztof Szantyka
Dodano do BIP dnia17.06.2020

Plik źródłowy

Plik Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
Ogloszenie_-_Inspektor_farmaceutyczny_2020 Krzysztof Szantyka 617 KB 193

Adres

Lubomelska 1-3 piętro 7 i 8,
20-074 Lublin

Telefon

81 53-222-18
81 53-222-19

Fax

81 53-222-18 wew. 30
81 53-222-19 wew. 30

Email

sekretariat@wif.lublin.pl
wif@wif.lublin.pl

}

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

p

NIP: 712-21-34-260
REGON: 430101580

Delegura WIF w Zamościu
ul. Partyzantów 3
tel. 84 639 36 94

Delegatura WIF w Chełmie
ul. Plac Niepodległości 1
tel. 82 562 75 84

Delegatura WIF w Białej Podlaskiej
ul. Jatkowa 14
tel. 83 343 58 94

Logo Internetowego systemu aktów prawnych

W sprawie skarg, wniosków i petycji Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje:
we wtorki od godz. 13:30 do godz. 15:15

Skip to content