Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny
w Lublinie

Kierownik Delegatury

utworzone przez | mar 9, 2023

image_pdfimage_print

Informacja o wyniku naboru : Nabór zakoczończony wyborem kandydatki Pani Alicji Szubarczyk – Biała Podlaska

Informacje


JednostkaWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie Magnoliowa 4 20-143 Lublin
Data ogłoszenia:2023-03-10
Termin składania dokumentów:2023-03-21
Wymagane wykształceniewyższe farmaceutyczne
Wymagania związane ze stanowiskiem:  wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
staż pracy: co najmniej 5 lat zgodnie z kierunkiem wykształcenia oraz doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej przez okres co najmniej 3 lat.
–  pozostałe wymagania niezbędne:
·        znajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o służbie cywilnej, aktów wykonawczych do powyższych ustaw oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
·        prawo wykonywania zawodu,
·        wiedza fachowa z dziedziny farmacji,
·        prawo jazdy kat. B używane w praktyce,
·        umiejętność obsługi komputera-pakietu MS Office,
·        umiejętność prawidłowego redagowania korespondencji urzędowej,
·        posiadanie obywatelstwa polskiego,
·        korzystanie z pełni praw publicznych,
·        nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe .
Wymagania dodatkowe:
·        umiejętność zarządzania zespołem,
·        umiejętność rozwiązywania problemów
Zakres obowiązków– organizowanie i nadzorowanie wykonania zadań w zakresie obrotu detalicznego produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.,
– nadzorowanie całokształtu spraw w zakresie prawidłowego działania podległych jednostek na terenie Delegatury w celu prawidłowej ich działalności,
– pobieranie leków do badań jakościowych i ilościowych,
– kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1,
– nadzorowanie pracy podległych pracowników w celu prawidłowego oraz terminowego wykonywania zadań,
– reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Lublinie przed organami administracji samorządowej, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości na terenie Delegatury w Białej Podlaskiej,
– opracowywanie planów kontroli podległych jednostek w celu zapewnienia prawidłowej pracy Delegatury w Białej Podlaskiej,
– sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w celu podsumowania pracy Delegatury w Białej Podlaskiej.
Wymagane dokumenty– CV i list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
– kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwolub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
–       kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
Warunki pracy– praca w siedzibie Delegatury w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie, na I piętrze, bez dostępu do windy osobowej,
– budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– praca wiąże się z codzienną obsługą komputera przez co najmniej z połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych,
– wykonywanie zadań poza siedzibą urzędu związane jest z przeprowadzaniem kontroli na terenie województwa lubelskiego,
– dojazdy (kierowanie samochodem osobowym – kat. B) do miejsc kontroli znajdujących się na terenie województwa lubelskiego;
– kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu i związany z tym stres,
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostcejest niższy niż 6%
Miejsce składania dokumentów– dokumenty należy złożyć do: 21-03-2023 – decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu – miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacjiKrzysztof Szantyka
Data wytworzenia informacji2023-03-10
Osoba wprowadzająca informacjęKrzysztof Szantyka
Dodano do BIP dnia2023-03-10

Plik źródłowy

Plik Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
Ogłoszenie - kierownik delegatury_2023 Krzysztof Szantyka 1 MB 96

Adres

Lubomelska 1-3 piętro 7 i 8,
20-074 Lublin

Telefon

81 53-222-18
81 53-222-19

Fax

81 53-222-18 wew. 30
81 53-222-19 wew. 30

Email

sekretariat@wif.lublin.pl
wif@wif.lublin.pl

}

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

p

NIP: 712-21-34-260
REGON: 430101580

Delegura WIF w Zamościu
ul. Partyzantów 3
tel. 84 639 36 94

Delegatura WIF w Chełmie
ul. Plac Niepodległości 1
tel. 82 562 75 84

Delegatura WIF w Białej Podlaskiej
ul. Jatkowa 14
tel. 83 343 58 94

Logo Internetowego systemu aktów prawnych

W sprawie skarg, wniosków i petycji Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje:
we wtorki od godz. 13:30 do godz. 15:15

Skip to content