Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny
w Lublinie

inspektor farmaceutyczny

utworzone przez | kwi 21, 2023

image_pdfimage_print

Informacja o wyniku naboru : Nabór zakonczony wyborem kandydatki – Kamila Szczygieł , Lubartów

Informacje


JednostkaWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie Magnoliowa 4 20-143 Lublin
Data ogłoszenia:2023-04-22
Termin składania dokumentów:2023-05-05
Wymagane wykształceniewyższe farmaceutyczne
Wymagania związane ze stanowiskiem:staż pracy: co najmniej 5 lat zgodnie z kierunkiem wykształcenia, – pozostałe wymagania niezbędne: • znajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o służbie cywilnej, aktów wykonawczych do powyższych ustaw oraz umiejętność stosowania ich w praktyce, • prawo wykonywania zawodu, • wiedza fachowa z dziedziny farmacji, • prawo jazdy kat. B używane w praktyce, • umiejętność obsługi komputera-pakietu MS Office, • umiejętność prawidłowego redagowania korespondencji urzędowej, • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • posiadanie obywatelstwa polskiego, • korzystanie z pełni praw publicznych, • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe . Wymagania dodatkowe: • komunikatywność, • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
Zakres obowiązków kontrolowanie działalności jednostek prowadzących obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,  pobieranie do badań prób produktów leczniczych i wyrobów medycznych,  nadzorowanie obrotu, jakości, przechowywania, zabezpieczenia i transportu środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1,  sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu,  kontrolowanie aptek w zakresie obowiązku zakazu reklamy i ich działalności – opracowywanie materiałów pokontrolnych oraz prowadzenie spraw wynikających z działalności kontrolnej,  prowadzenie postanowień administracyjnych.
Wymagane dokumenty– CV i list motywacyjny,  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy  oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,  oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
–       kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
Warunki pracypraca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie, na I piętrze, z dostępem do windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– praca wiąże się z codzienną obsługą komputera przez co najmniej z połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych.
– wykonywanie zadań poza siedzibą urzędu związane jest z przeprowadzaniem kontroli na terenie Lublina i województwa lubelskiego,
– wyjazdy samochodem służbowym i środkami transportu publicznego,
– kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu i związany z tym stres.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostcejest niższy niż 6%
Miejsce składania dokumentów– dokumenty należy złożyć do: 05-05-2023 – decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu – miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacjiKrzysztof Szantyka
Data wytworzenia informacji2023-04-21
Osoba wprowadzająca informacjęKrzysztof Szantyka
Dodano do BIP dnia2023-04-21

Plik źródłowy

Plik Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
Ogłoszenie - Inspektor farmaceutyczny_Lublin_IV_2023 Krzysztof Szantyka 1 MB 84

Adres

Lubomelska 1-3 piętro 7 i 8,
20-074 Lublin

Telefon

81 53-222-18
81 53-222-19

Fax

81 53-222-18 wew. 30
81 53-222-19 wew. 30

Email

sekretariat@wif.lublin.pl
wif@wif.lublin.pl

}

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

p

NIP: 712-21-34-260
REGON: 430101580

Delegura WIF w Zamościu
ul. Partyzantów 3
tel. 84 639 36 94

Delegatura WIF w Chełmie
ul. Plac Niepodległości 1
tel. 82 562 75 84

Delegatura WIF w Białej Podlaskiej
ul. Jatkowa 14
tel. 83 343 58 94

Logo Internetowego systemu aktów prawnych

W sprawie skarg, wniosków i petycji Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje:
we wtorki od godz. 13:30 do godz. 15:15

Skip to content