Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny
w Lublinie

Kierownik Delegatury w Chełmie

utworzone przez | maj 11, 2024

image_pdfimage_print

Informacja o wyniku naboru : Beata Bąk – Chełm

Informacje


JednostkaWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
ul. Lubomelska 1-3, 20-074 Lublin
Data ogłoszenia:2024-05-11
Termin składania dokumentów:2024-05-22
Wymagane wykształceniewyższe farmaceutyczne
Wymagania związane ze stanowiskiem:  wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
staż pracy: co najmniej 5 lat zgodnie z kierunkiem wykształcenia oraz doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej przez okres co najmniej 3 lat.
 
–  pozostałe wymagania niezbędne:
·        znajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o służbie cywilnej, aktów wykonawczych do powyższych ustaw oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
·        prawo wykonywania zawodu,
·        wiedza fachowa z dziedziny farmacji,
·        prawo jazdy kat. B używane w praktyce,
·        umiejętność obsługi komputera-pakietu MS Office,
·        umiejętność prawidłowego redagowania korespondencji urzędowej,
·        posiadanie obywatelstwa polskiego,
·        korzystanie z pełni praw publicznych,
·        nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe .
·        w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych
1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 
Wymagania dodatkowe:
·        umiejętność zarządzania zespołem,
·        umiejętność rozwiązywania problemów.
Zakres obowiązków–       organizowanie i nadzorowanie wykonania zadań w zakresie obrotu detalicznego produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
–       nadzorowanie całokształtu spraw w zakresie prawidłowego działania podległych jednostek na terenie Delegatury w celu prawidłowej ich działalności,
–       pobieranie leków do badań jakościowych i ilościowych,
–       kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1,
–       nadzorowanie pracy podległych pracowników w celu prawidłowego oraz terminowego wykonywania zadań,
–       reprezentowanie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego przed organami administracji samorządowej, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości na terenie Delegatury w Chełmie,
–       opracowywanie planów kontroli podległych jednostek w celu zapewnienia prawidłowej pracy Delegatury w Chełmie,
–       sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w celu podsumowania pracy Delegatury
w Chełmie.
Wymagane dokumenty–       CV i list motywacyjny,
–       kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
–       kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
–       kopia prawa wykonywania zawodu,
–       oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
–       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
–       oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
–       oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
Warunki pracy– praca w siedzibie Delegatury w Chełmie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie na parterze,
–  brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich,
–  brak oznaczeń dla osób niewidomych,
–  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
– praca wiąże się z codzienną obsługą komputera przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych,
– wykonywanie zadań poza siedzibą urzędu związane jest z przeprowadzaniem kontroli na terenie województwa lubelskiego,
– dojazdy (kierowanie samochodem osobowym – kat. B) do miejsc kontroli znajdujących się na terenie województwa lubelskiego;
– kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu i związany z tym stres.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostcejest niższy niż 6%
Miejsce składania dokumentówdokumenty należy złożyć do: 22-05-2024
decyduje data: wpływu oferty do urzędu
W formie papierowej z dopiskiem „ogłoszenie nr 137526”
– miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie ul. Lubomelska 1-3, 20-074 Lublin
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacjiAgnieszka Sowa
Data wytworzenia informacji2024-05-11
Osoba wprowadzająca informacjęKrzysztof Szantyka
Dodano do BIP dnia2024-05-11

Plik źródłowy

Plik Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
Ogłoszenie Chełm Krzysztof Szantyka 420 KB 23

Adres

Lubomelska 1-3 piętro 7 i 8,
20-074 Lublin

Telefon

81 53-222-18
81 53-222-19

Fax

81 53-222-18 wew. 30
81 53-222-19 wew. 30

Email

sekretariat@wif.lublin.pl
wif@wif.lublin.pl

}

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

p

NIP: 712-21-34-260
REGON: 430101580

Delegura WIF w Zamościu
ul. Partyzantów 3
tel. 84 639 36 94

Delegatura WIF w Chełmie
ul. Plac Niepodległości 1
tel. 82 562 75 84

Delegatura WIF w Białej Podlaskiej
ul. Jatkowa 14
tel. 83 343 58 94

Logo Internetowego systemu aktów prawnych

W sprawie skarg, wniosków i petycji Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje:
we wtorki od godz. 13:30 do godz. 15:15

Skip to content