1

Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny
w Lublinie

Kierownik Delegatury w Zamościu

Szczegółowe dane komórki


Nazwa komórki: Kierownik Delegatury w Zamościu
Kierownik: Katarzyna Szafrańska
Adres komórki: ul. Partyzantów 3 22-400 Zamość
Telefon: 84 639-36-94
Fax: 84 639-36-94
Email: k.szafranska@wif.lublin.pl
Komórka nadrzędna: Kierownictwo

Pracownicy


Imię i nazwisko: Katarzyna Szafrańska
Stanowisko: Inspektor farmaceutyczny
Okres obejmowania stanowiska: 2016-06-15 
Imię i nazwisko: Magdalena Mazurek-Jedlinska
Stanowisko: Inspektor farmaceutyczny
Okres obejmowania stanowiska: 2021-04-21 

Informacje


Osoba wytwarzająca informację: Szantyka Krzysztof
Data wytworzenia informacji: 10-01-2012
Osoba wprowadzająca informację: Administrator
Data wprowadzenia informacji: 21-12-2015