1

Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny
w Lublinie

Decyzje

  • Zakaz wprowadzania
  • Wstrzymanie w obrocie
  • Wycofanie z obrotu
  • Wstrzymanie reklam
  • Ponowne dopuszczenie do obrotu
  • Reklama Aptek